Säkra lyft (grund)
Inga produkter valda

Säkra lyft (grund)

Deltagarna lär sig koppla och använda lyftredskap effektivt och utan att säkerheten sätts på spel. Därmed ökar produktiviteten, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska arbetstagare och inhyrd arbetsplats som hanterar lyftanordningar och lyftredskap ha dokumenterad kunskap. Kursen är anpassad till svenska lagar, föreskrifter och standarder. Det är en garanti för kvalitativ utbildning. Utbildningen kan företagsanpassas till er utrustning och behov.

Kursinnehåll

  • Lyftredskap

  • Signalering

  • Lastkoppling

  • Planering

  • Kontroll

  • Risker

Målgrupp

  • Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med lyftredskap eller lyft.

  • Några exempel på personer som berörs är snickare, anläggare, platschefer, arbetsledare, kranförare (ingår normalt i kranutbildningen men kan behöva en kompletterande företagsanpassad utbildning).

Kurslängd

8 timmar.

Intyg

Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kontaktpersonen som bokat kursen.

Vid intresseanmälan kontaktar vi dig och hittar ett datum som passar.