Ställning(allmän)
Inga produkter valda

Ställning (allmän)

Enligt gällande föreskrifter ska alla som uppför, river eller väsentligen förändrar en byggnadsställning ha genomgått dokumenterad utbildning/information. Den som arbetar med ställningshöjder på 2–9 meter ska ha genomgått allmän utbildning. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå. Deltagarna är både de som bygger och är arbetsledare. Ställningen man använder måste vara en systemställning vilket innebär en ställning där alla eller vissa delar är förtillverkade med givna mått och som har varaktigt fästade förbandsanordningar.

Kursinnehåll

 • Lag och regelverk
 • Planering
 • Dimensionering
 • Material
 • Utförande
 • Tillsyn
 • Personligt skydd
 • Monteringsanvisningar
 • Teoriprov

Målgrupp

 • Personal som monterar, nedmonterar eller väsentligt förändrar en byggnadsställning med höjden 2-9 meter.
 • De som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå.

Kurslängd

2 dagar. (Varav 8 timmar är självstudier)

Intyg

Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kontaktpersonen som bokat kursen.

Vid intresseanmälan kontaktar vi dig och hittar ett datum som passar.