Travers
Inga produkter valda

Travers

Att utföra tunga lyft med travers eller telfer ställer stora krav på kunskaper och omdöme. Därför måste alla som använder lyftanordningar ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap i hur arbetet ska utföras.

Kursinnehåll

  • Lagar, föreskrifter och bestämmelser

  • Ansvar och skyldigheter

  • Riskanalys och säker användning av lyftanordning; planering, manövrering och körteknik.

  • Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster.

  • Bedömning av kondition på olika förekommande typer av lyftdon.

  • Säker koppling av lyftredskap.

  • Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar mm.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som skall hanterar travers eller telfers oberoende av vilken typ av last det är. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Kurslängd

Denna utbildning anpassas alltid till respektive travers.

Intyg

Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kontaktpersonen som bokat kursen.

Vid intresseanmälan kontaktar vi dig och hittar ett datum som passar.