Utbildningar
Rental
Inga produkter valda

Våra utbildningar

Olyckor med maskiner är tyvärr vanliga inom byggbranschen. Det är onödiga olyckor som ofta beror på informationsbrist. Det är av yttersta vikt att alla som använder våra maskiner har den kunskap som krävs för ändamålet. Att erbjuda utbildningar är även en viktig del i våra helhetslösningar till dig som kund. Våra utbildningar genomförs över hela landet.

Med anledning av Covid-19 har vi pausat våra utbildningar tillsvidare. Skanska Rental har som företag ett samhällsansvar för att minska risken att smittan sprids och vi har därför valt att vidta denna försiktighetsåtgärd.