Maskinförarutbildning Hjullastare (TYA och BYN)
Inga produkter valda

Maskinförarutbildning Hjullastare (TYA och BYN)

HJULLASTARE GODSHANTERING
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med hjullastare i andra miljöer och arbetsplatser som idag är anslutna till Transportarbetarförbundets avtal (TYA) Utbildningen omfattar att arbeta med godshantering., arbete med skopa, kranarm, pallgafflar, men även hydrauliska redskap som sopvals eller snöslunga.

HJULLASTARE ANLÄGGNING
Denna utbildning vänder sig till dig som vill bli anläggningsförare. Här får du lära dig ritningsläsning, utsättning med mera och kan därefter även arbeta med vägbyggnad, anläggning av terrasser och liknande.

Hos Rental kan du avlägga kompetensprov på hjullastare enligt TYA. För att få yrkesbevis utfärdat av TYA krävs minst 30 månaders dokumenterad praktisk yrkeserfarenhet av hjullastare. Detta erhålls efter genomfört och godkänt kompetensprov. Har du mindre dokumenterad erfarenhet än så utfärdas ett utbildningsbevis efter genomfört och godkänt kompetensprov.

Målgrupp

För dig som arbetar med hjullastare på allmänna vägar med snöröjning, eller sopvalsar och snöslungaggregat, eller för dig som arbetar med hjullastare hos ett TYA-anslutet företag. Vill du arbeta med godshantering arbetar du med att lasta, bära och lossa gods. Du använder skopa, kranarm, pallgafflar, men även hydrauliska redskap som sopvals eller snöslunga. Vill du bli anläggningsförare kompletterar du 
med anläggningskursen. Då får du lära dig ritningsläsning, utsättning med mera och kan därefter även arbeta med vägbyggnad och liknande anläggningsarbeten.

Mål

Att du ska tillägna dig grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör att 
materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet och god ekonomi.

Förkunskaper

För att kunna arbeta som hjullastarförare krävs att du har traktorkort eller B-kort, (undantag finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper.
För att erhålla utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA ska du ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter enligt nedan:

  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Hjullastare
  • Hjullastare anläggning (valbar)

Vill du arbeta med godshantering arbetar du med att lasta, bära och lossa gods. Du använder skopa, kranarm, pallgafflar, men även hydrauliska redskap som sopvals eller snöslunga. 
Vill du bli anläggningsförare kompletterar du med anläggningskursen. Då får du lära dig ritningsläsning, utsättning med mera och kan därefter även arbeta med vägbyggnad och liknande. Tilläggsutbildningens längd varierar mellan 1 – 6 veckor beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.

Tidsåtgång

Godshantering 1-3 veckor beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter. TYA Entreprenad/jordförflyttande 1-6 veckor beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.

Yrkesbevis och branchkrav

Ovanpå lagkravet finns byggbranschens (BYN) och transportbranschens (TYA)
egna högre ställda krav på vilken dokumentation föraren skall ha. Därför skiljer sig utbildningen beroende på vart man arbetar eller är vart man är kollektivansluten.

Yrkesbevis erhålls efter det att föraren har tillgodosett sig de antal timmar som krävs för respektive utbildning. BYN och TYA har upprättat ett separat avtal om erkännande av varandras yrkesbevis och utbildningsböcker för de maskinslag som är gemensamma. Tyas utbildning vänder sig till alla hjullastarförare som inte är 
anslutna genom byggnads kollektivavtal. Är hman anslutet via Byggnads eller skall framföra hjullastaren i BYN arbetsområden tillämpas BYN utbildningen.

Hittar du inte rätt datum eller ort eller vill du boka en företagsspecifikt utbildningstillfälle? Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig och hittar ett datum som passar.

För att boka våra utbildningar behöver du vara kund. Om du inte redan är kund går det bra att fylla i Kundansökan som du bekräftar med mobilt bankID. 

Till Kundansökan