Nyheter
Inga produkter valda

Nyhet

Publicerad:
7 januari 2022


Se alla våra nyheter

Teknikskifte i nya ID06-kort

ID06 inför en ny kortstandard för nyproducerade ID06-kort vilket innebär att tekniken i de nya korten förändras.

Teknikskifte i nya ID06-kort

Användare av ID06-kort kommer inte påverkas av denna förändring, detta avser endast nybeställningar av ID06-kort.

Skulle problem uppstå med det nya ID06-kortet på den utrustning som finns på arbetsplatsen, hänvisar vi till applikationsleverantören Infobric. De har tagit fram en temporär lösning för hantering av nya ID06-kort med stöd av appen Ease CheckIn, se Hantering av nya ID06-kort utan Mifare-emulering på din arbetsplats - Infobric  

På länkarna nedan finns mer information att läsa samt frågor och svar gällande förändringen i de nya ID06-korten. 

ID06 AB
https://id06.se/fragor-och-svar-om-accessutrustning-med-enbart-stod-for-mifare-classic/
https://id06.se/tekniken-i-id06-kortet/