Utbildningar
Inga produkter valda

Våra utbildningar

Olyckor med maskiner är tyvärr vanliga inom byggbranschen. Det är onödiga olyckor som ofta beror på informationsbrist. Det är av yttersta vikt att alla som använder våra maskiner har den kunskap som krävs för ändamålet. Att erbjuda utbildningar är även en viktig del i våra helhetslösningar till dig som kund. Våra utbildningar genomförs över hela landet.