Säker arbetsplats
Rental
Inga produkter valda

Säkrare arbetsplatser med PSI

Olyckor med maskiner är tyvärr vanliga inom byggbranschen. Det är onödiga olyckor som ofta beror på informationsbrist. Med hjälp av det branschgemensamma projektet PSI – Personlig Säkerhets Introduktion – vill vi ändra på det.

PSI är enkel och tydlig information som steg för steg beskriver ett handhavande. Här beskrivs allt från användningsområde och nödvändiga kontroller till ergonomi, buller och vibrationer. Allt med syfte att minska olycksrisken.

Varje enskild maskin har sin unika funktion och sina egenskaper. Vi har PSI till cirka 600 av våra maskiner och modeller. PSI-informationen hittar du enklast genom att skanna QR-koden som sitter på maskinens tag.

Om PSI

PSI är ett branschgemensamt projekt som är förankrat i Norden. Det har tagits fram gemensamt av maskinuthyrare inom SRA, Swedish Rental Association.

PSI är ett branschgemensamt projekt med syfte att minska olyckor med maskiner