Säker arbetsplats
Rental
Inga produkter valda

Säkrare arbetsplatser

Säkerhet och hållbarhet är honnörsord för oss på Rental. Därför ser vi till att du är korrekt rustad och får rätt hjälp i projektets alla faser. Vi har en rad tjänster för en säker arbetsplats, här ser du några.

Säkert arbetspass med kapmaskin

Här får du veta mer om vilken maskin och vilka tillbehör som lämpar sig till stenläggningsarbeten, vägkonstruktion, avloppsarbete eller murverksarbete. Och samtidigt ta del av våra säkerhetsinstruktioner för våtkapning, torrkapning och hantering av klingor. 

Rental-Motorkapning Guide

PSI till våra maskiner

Olyckor med maskiner är tyvärr vanliga inom byggbranschen. Med hjälp av PSI - Personlig Säkerhets Introduktion - kan du ändra på det. PSI är en enkel och tydlig information som steg för steg beskriver ett handhavande. Här beskrivs allt från användningsområde och nödvändiga kontroller till ergonomi, buller och vibrationer. Allt med syfte att minska olycksrisken. PSI-informationen hittar du enklast genom att skanna QR-koden som sitter på maskinens tag. 

Scanna QR koden på maskinens tag för säkerhetsinformation