Energioptimering
Inga produkter valda

Energioptimering / Energieffektivisering

Det är mer angeläget än någonsin att tänka på elförbrukningen – både för klimatet och ekonomin. Rentals duktiga experter kan hjälpa er att hitta bästa och mest kostnadseffektiva lösning för ert projekt. Vi har samlad kompetens med lång erfarenhet av såväl stora som mindre projekt, och kan avlasta och bidra till bra beslut i tidiga skeden och uppstartsfas.

Energioptimering / Energieffektivisering

Enkelt uttryckt kan man dela in energisystemet i tre delar, energiproduktion, energitransport och energikonsumtion. Dessa tre delar måste samverka perfekt för att energisystemet ska fungera, dvs det måste användas lika mycket energi någonstans som det produceras någon annanstans i varje givet ögonblick. Så med andra ord för att uppnå miljömålet och övervinna möjliga utmaningar att nå målen krävs förutom förnybara energikällor även ett mer effektivt energitransportsystem och ett bättre samspel mellan olika sektorer.

All förbrukning av energi har en påverkan på miljön och projektets kostnader. Att spara och hushålla med energi är kärnan i energieffektivisering. En framgångsrik energieffektivisering består oftast av många mindre åtgärder och aktiviteter som sammantaget har stor påverkan på totalen. 

Här är några produkter och tjänster som alla kan bidra till energioptimering/-effektivisering.


Altiflex

Altiflex är ett innovativt och flexibelt system för provisorisk tätning av byggarbetsplatsen. Modulerna kan anpassas i höjd och bredd så att de effektivt förseglar alla öppningar i bygget mot väder och vind. Altiflex systemet är utformat och testat för att tåla Nordens hårda klimat och kan bidra till att minska era uppvärmningskostnader med upp till 50%.

Läs mer här Altiflex temporärt klimatskal


Energilagring

Vi erbjuder ett mobilt, smart och flexibelt kraftpaket för energilagring som sitter i navet på framtidens energisystem och kontrollerar och distribuerar energin dit den behövs, när den behövs. 

Det finns många fördelar både on-grid och off-grid. Bland annat:

  • Minska användning av fossila bränsle vid off-grid, noll utsläpp av växthusgaser och lägre driftkostnader
  • Tillföra effekt vid effektbrist från elnätet
  • Kontinuerlig energiförsörjning på låg effekt under lång tid i hybridlösning
  • Strömtillförsel till större maskiner inkl snabbladdning
  • Peakshaving, Lagra energi billigt, utnyttja energi när elpriset är som högst
  • Backup vid strömavbrott och tillför effekt vid effektbrist från elnätet.

Kontakta oss så berättar vi mer! 


Handhållet batteri

Utsläppsfria batterier som kan användas off-grid som alternativ till mindre elverk. Smidig och lätt! Minskar totalkostnaden med ca 35%.


Läs mer här 


Belysning

Vi har hållbara och mobila belysningsmaster i vårt utbud:       

LED-belysningsmast på släp som drivs av solceller och batteri, 3 timmars sol ger belysning för ett helt dygn. 

Prime: Energieffektiv LED-mast med låg vikt. Flexibel och robust för inom- och utomhusbruk.

 


Hållbar etablering

Vi på Rental har som mål lägst klimatpåverkan i branschen. Med ökat fokus på hållbarhet genom hela värdekedjan; från material till tätning och elförbrukning till inkludering och bättre arbetsmiljö. 

Vi arbetar just nu med att ta fram helt nya bodar som kommer att bidra till resan mot klimatneutralitet. Parallellt jobbar vi med olika solcellslösningar och att öka takten för återbruk genom bl a vårt nya sortiment för inredning av den mobila arbetsplatsen.

På vår site utanför Timrå genomför vi tester i en kontrollerad testmiljö för att undersöka energieffektiviteten i olika åtgärder på etableringen. Genom att samla in och jämföra data får vi möjlighet att anpassa etableringen samt ta fram nya träffsäkra lösningar vilket leder till en mer klimatoptimerad etablering.

Läs mer här 


Rådgivning

Det är mer angeläget än någonsin att tänka på elförbrukningen – både för klimatet och ekonomin. Rentals duktiga experter kan hjälpa er att hitta bästa och mest kostnadseffektiva lösning för ert projekt. Vi har samlad kompetens med lång erfarenhet av såväl stora som mindre projekt, och kan avlasta och bidra till bra beslut i tidiga skeden och uppstartsfas. 

Du får underlag till bra ekonomiska beslut som innefattar både lösningar, hållbarhet och säkerhet.

Läs om fler el-tjänster här