Eldriven kompressor, luftflöde ca 250 l/min
Inga produkter valda